Elanver.Net - Azərbaycan Elan ve Alqı  Satqı Saytı | Əmlak | Elanlar | Alqı Satqı | Pulsuz elan ver | Satılır
Daxil Ol | Üzv Ol
+ Pulsuz Elan Ver

Kömək
Elan Vərmə Qaydaları
ELAN VERMƏ QAYDALARI
1. Elan başlığında və elan açıqlama hissəsində yalnız elan haqqındakı məlumatlar iştirak etməlidir. Göstərilən hissələrdə reklam məzmunlu yazı yazılmaması, link əlavə olunmaması lazımdır. 
2. Nəşr olunmaq istənən elanlarda istifadə edilən fotoşəkillər və videolar satılan / icarəyə verilən elana aid olmalıdır. 
3. Elan girişlərinə bildirilən meyarlarda  düzgün məlumatlar iştirak etməlidir. 
4. Əlavə olunan fotoşəkillərin məzmununda firma logoları və ya fərqli veb saytlarının link və ya adları yer ala bilər. 
5. Sistem içərisindəki fərqli bir istifadəçinin fotoşəkili / fotoşəkilləri istifadə edilməməlidir. 
6. elanver.netda eyni kateqoriyada birdən çox elan verə bilərsiniz. 
7. Girilən bir elanın eynisi, ilk girilən elan silinərək sistemə təkrarən girilebilər.  
8. Eyni saytda və ya blokda olan və eyni xüsusiyyətləri daşıyan ilanlar üçün ayrı elan girişi edilməməsi, tək bir elan verilməsi və bu elanın açıqlamasında eyni mövqedə fərqli elanlarında olduğu ifadə edilməsi lazımdır. Eyni xüsusiyyətdə 2. elan girişi mükerrer (eyni qeyd) sayılmaqdadır. 
9.Eyni Kateqoriya və eyni Xüsusiyyətlərə sahib Hər bir elan üçün eyni şəkillər istifadə edilə bilər, eyni şəkil Fərqli Kateqoriya Və fərqli bir elanda istifadə edilə bilməz. 
10. elan girişləri mütləq elan sahibi tərəfindən və ya elan sahibinin razılığı alınaraq həyata keçirilməlidir. 
11. Satılır və ya kirayəlik elanlar üçün təmsili qiymət verilməməli, krediti və ya borcu olan elanlarda qalan borcu və ya banka ödənəcək məbləğin toplanaraq qiymətin girilməsi lazımdır. 
12. Elanların açıqlama hissələrində veb səhifəsi, e-poşt ünvanı və firma ünsiyyət məlumatlarına iştirak verilə bilər. Telefon nömrəsi və istifadəçi adı yalnız "İstifadəçi Məlumatları” hissəsində deyil açıqlama qisimində də verilir. Mağaza istifadəçiləri mağazaları üçün təqdimat səhifəsi hazırlayaraq ünsiyyət və ünvan məlumatlarını bu sahədə nəşr edə bilərlər. 
13. Elan başlığı və ya açıqlamasında "alınar", "axtarılır" və s. İbarələrə iştirak verilə bilər. 
14.  Elan tarixi 2 il və köhnə olan elanlar nəşrə alına bilməz. 
15. Satılan / icarəyə verilən elanlar nəşrdən qaldırılmalıdır.