Elanver.Net - Azərbaycan Elan ve Alqı Satqı Saytı | Əmlak | Elanlar | Alqı Satqı | Pulsuz elan ver | Satılır
Daxil Ol | Üzv Ol
+ Pulsuz Elan Ver

Kömək
Elan Ver

Elan Ver

Satmağı istədiyiniz bir məhsul mü var? elanver.net'da dərhal elan verə bilərsiniz.

Elan qeyd əməliyyatını və mərhələlərini bu hissədən araşdıra bilərsiniz.

Bundan başqa, Elanınıza üstünlük təmin edən' Elan Xidmətləri' ilə əlaqədar məlumatlara da yenə bu hissədən çata bilərsiniz. 

elanver.net'da elan qeyd əməliyyatları asan və sürətlidir. Düzgün və dəqiq məlumatlar ehtiva edən hər elan eyni sürətlə nəticəyə çatacaqdır.

Elan qeydiyyat prosesi

Elan Qeydiyyat, yeniləmə və elanı silmə ilə əlaqədar kömək və təfsilatları bu hissədə araşdıra bilərsiniz.

Əvvəlcə aşağıda görünən "Elan Hazırlama" linkinə basıb mövzuyla əlaqədar məlumatları almağa başlaya bilərik.

Elanı hazırlama

Elan vermək üçün, üzv girişi etdikdən sonra 'Elan Ver' linkinə klikləyin. Gələn səhifədə ilanınıza ən uyğun üst və alt kateqoriyaları təyin etdikdən sonra 'Davam et' linkini təqib edərək digər hissələrə keçə bilərsiniz.

Bu hissələrdə;
 • Elanınıza aid başlıq və şərhləri yazma,
 • Qiymət və məhsul detallarını təyin etmə,
 • Əgər varsa məhsula aid fotoşəkil və video görüntülərini əlavə etmək,
 • Elanla əlaqədar texniki xidmət tələbinizi və elanınızı ön plana çıxardacaq dopinq seçimlərini təyin etmə,
 • Ödəmə seçiminizi təyin etmə,

əməliyyatlarını tamamladığınız vaxt elanının nəşrə hazır hala gələcəkdir. Ətraflı məlumat üçün' təsirli elan vermə' hissələrini araşdıra bilərsiniz

Elanı nəşrdən qaldırma

Elanınızı tək şəkildə nəşrdən qaldıra bilərsiniz:
 
 • Elanı tamamilə silərək.

Bunun üçün əvvəl 'Hesabım' hissəsinə girib, sol menyudakı 'Aktiv elanlarım' linkinə klikləyin.

Elanınızı nəşrdən qaldırmaq üçün, elan nömrəsinin sağındakı əməliyyat hissəsindən 'elanı sil' variantını klikləyin. Elanının nəşrdən qaldırıla vəziyyətə keçəcək. (Passiv  elanlar hissəsində isə, nəşrdən qaldırılan elanlarının siyahılanmaqdadır. İdarəçi məhdudlaşdırması Yoxsa ,Nəşrdən qaldırılan ilanınızı təkrar nəşr üçün bu siyahıya girib lazımlı əməliyyatı edə bilərsiniz.)

Elanınızı tamamilə silmək istəyirsinizsə, 'Sil' variantını işarələməyiniz kifayətdir.

Elan vermə göstərişləri

Elan yazılarkən bu nöqtələr əhəmiyyətlidir:

Doğru Kateqoriya Seçimi

Təsir edici elan Başlığı və açıqlama

Uyğun qiymət təyin etmə

elanın görsənməsini artırmaq

Bu əməliyyatların diqqətli edilməsiylə, elan hədəflənən nəticəyə dərhal çatacaqdır. 

Təsirli bir elanın hazırlanması üçün edilməsi lazım olan əməliyyat və göstərişləri bu hissədə araşdıra bilərsiniz.

Əhəmiyyətli: Məhsullarınız üçün ayrı-ayrı elan verməlisiniz. Bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə sahib məhsul və xidmətlərinizi tək bir elana qeyd etməniz halında elanının rədd ediləcəkdir.

Kateqoriya təyin etmə

Elan qeydi üçün ilk addım, elanın kateqoriyasını doğru təyin etməkdir.

Sadəcə üst kateqoriya deyil, onun altındakı alt kateqoriyalar seçkisini doğru edə bilmək də əhəmiyyətlidir. elanver.net içində əmlakdan xidmətlərə 7 üst Kateqoriyamövcuddur.

Bu üst kateqoriyalar yüzlərlə alt və ara kateqoriyalara ayrılmaqdadır. Elanınızı uyğun üst və alt kateqoriyalara yerləşdirmək, alıcıların sizi tapma şansını yüksəldəcək.

Təsir edici başlıq və açıqlama yaradılması

Elanda istifadə edəcəyiniz başlıq və açıqlamalar;

 • Elanınıza daha asan çatılmasını təmin etmək,
 • Alıcıların məhsulunuza dair başlarında meydana gələ biləcək tərəddüdlərin qarşısını almaq

baxımından əhəmiyyətlidir. Başlığa məhsulunuzu ifadə edən ad, marka, model kimi tərifləri uzun olmadan və dəqiq şəkildə yazmalısınız.

Elan başlığına məhsulun adı və ya markasına kimi sifət və anlayışlar da əlavə oluna bilər. Lakin bu təriflər ciddi olmayan, ya da havada qalan ifadələrdən meydana gəlirsə alıcıları caydırabilir.

Məsələn: 'Casper 14.1 Celeron 1.86ghz Laptop Kompüter' uyğun bir elan başlığı nümunəsi olaraq verilə bilər. Buna baxmayaraq 'Casper, az istifadə edilmiş təmiz laptop' kimi bir başlıq həm məhsulu təyin etmədə həm də ciddi alıcıların marağını çəkmədə qeyri-kafi qalacağından uyğun deyildir. 

Şərhlər hissəsində isə məhsula dair bütün detalları əskiksiz və dəqiq ifadələrlə yazmalısınız. Məhsula aid qüsurlar və ya defolar, ziyanlar varsa bunları saxlamadan dürüstcə ifadə etməlisiniz.

Bu sayədə ümumi və ticari mənada sizə olan etibarı arttıracaqsınız. Məhsul açıqlamalarını nə qədər geniş saxlasanız, bir o qədər sual işarəsini də silmiş olacaqsınız.

Qiymət təyin etmə

Dərhal Söyləyək: Məhsulunuz üçün dilədiyiniz qiyməti istəyə bilərsiniz, bu sərbəst ticarətin gərəyidir. Satıcı dilədiyi qiyməti qoymaqda, alıcı da büdcəsinə ən uyğun qiyməti olan məhsula yönəlməkdə sərbəstdir. 

Ümumi olaraq bunu qəbul etsək də, praktik də məhsul qiymətləndirməsi satıcıları məcbur edən mövzulardan biridir.

Məhsul qiymətləndirmə mövzusunda elanver.net da siyahılanan "bənzər məhsulların qiymətlərini" əsas ala bilərsiniz.

Sərbəst bazarda qiymətlər bazarda meydana gələr. elanver.net' u da sərbəst bir bazar olduğunu düşünsək bu doğru bir qiymətləndirmə üsuludur. Bu sayədə məhsulunuzun rayiç qiyməti mövzusunda fikrə sahib ola bilərsiniz.

Məhsulunuzun əskiklikləri (ziyan, köhnəlmə, Defo vs.) varsa qiymətdə endirimə gedə bilər, bənzərlərində olmayan fərqli xüsusiyyətləri ilə qiymətini artıra bilərsiniz.

Elanın görülə bilərliyini artırma

Bir elandan 2 şey istənər:
 • Alıcılar görə bilsin,
 • Qısa müddətdə ərzində satılabilsin. 

Görülə bilməyən bir elanda nəticə alına bilməz. Elanınızın diqqət çəkməsi, görülə bilər olması elanver.net Dopingləri ilə mümkündür.

Alacağınız dopinq elanının axtarış nəticə siyahılarında üst sıralara çıxacaq, Vitrinlərdə sergilenecektir. Beləcə alıcılar elanınıza daha sürətli düçar olacaqlar.

Aşağıdakı linkdən dopingləre daxil ola bilərsiniz. 

Dopinglər 

Elana fotoşəkil

Alıcılar fotoşəkilləri olan elanlara baxmağı üstünlük verirlər.

Vizualı olmayan elanlar daha az maraq çəkməkdədir. Ayrıca, məhsulu ümumi olaraq təmsil edən vizualları olan (məsələn, məhsulun faktiki fotoşəkili yerinə, təmsili fotoşəkili olan) elanların alıcıların marağını çəkməsi də çətindir. Bu səbəblə elanda istifadə ediləcək vizualların seçimi əhəmiyyətlidir.

Elan vizuallarını hazırlama və yükləmə əməliyyatları ilə əlaqədar məlumatları bu hissədə görə bilərsiniz.

Fotoşəkil əlavə etmək

Elana fotoşəkil əlavə etmək əməliyyatını 'Elan Detalları' səhifəsindəki,  üsullarından istifadə edərək edə bilərsiniz.

Eyni üsullardan istifadə edərək fotoşəkillərinizi yeniləyə bilərsiniz.

fotoşəkil əlavə etmək əməliyyatında səhv olmaması üçün,

 • yükləyəcəyiniz fotoşəkillər jpg, gif vəya png formatında olmalı.  
 • Fotoşəkil Ölçüsü 2 MB'ı çox olmamalıdır.

Elan xidmətləri

elanver.net elan xidmətləri elanınıza vizual funksiya və üstünlüklər qazandırır. Elanınızın nəticəyə sürətli çatmasını təmin edən bu xidmətləri,

Meqa Şəkil Xidməti

Fotoşəkillərdə keyfiyyət və dəqiqliyi təmin edən yüksək həllolma əmsalı. Lakin bu vəziyyət fotoşəkil ölçülərini da böyütməkdədir.

Elan səhifəsinə yükləyəcəyiniz fotoşəkillər müəyyən bir həllolma əmsalı üzərindədirsə meqa şəkil olaraq boyutlandırılır.

Bu xidmət pulsuzdur ve elan qeydi əsnasında bu xidməti tələb etmənizə gərək qalmadan avtomatik olaraq həyata keçirilir.

Meqa Şəkil ilə;

 • Yüksək keyfiyyət və həllolma əmsalı çəkilmiş fotoğraflarınızla alıcıların məhsula olan marağını artırıb, Meqa Şəkil tətbiqi ilə bunu üstünlüyə çevirəcək,
 • Yüksək piksel xüsusiyyətə sahib məhsul fotoşəkillər səbəbiylə, elan səhifənizin basıldığında gec açılmasını önləmiş olacaq,
 • Böyük fotoşəkillər səbəbiylə elan səhifənizin görünüşünün mənfi təsirlənməsinin önünə keçəcəksiniz.

DOPİNGLƏR

DOPİNGLER, elanınızın ziyarətçi və ya alıcılar tərəfindən görülməsini qat-qat yüksəldən üsullara verilən addır. Elanınıza əlavə hər dopinglə elanının qatlanaraq artan alıcı kütləsinə çatacaqdır.

Elanınıza ya da elan səbətinizə DOPİNQ əlavə etmək əməliyyatını,

 • İlanınızı qeyd etmə əməliyyatı əsnasında
 • Ya da ilanınız yayınlanmaya başladıktan sonra,

dilədiyiniz zaman edə bilərsiniz.

Dopinq ətraflı araşdırmaq üçün aşağıdakı linklerden faydalana bilərsiniz.

Qeyd: Alınan hər dopinq, aid olduğu elan nömrəsi üçün etibarlıdır. Başqa bir elana dövr edilə bilməz. DOPİNQ müddəti bitmədən ləğv edilməsi halında, ödənən ödəniş geri qaytarılmır.

Ödəmə

elanver.net'da ala biləcəyiniz kimi xidmətlər ödənişlidir. Elanınıza dopinq əlavə etmək və bəzi kateqoriyalardakı pulsuz elan limitlərini aştığınızda bir sonra nəşr edəcəyiniz elan da ödənişlidir. Eyni anda bir çox elan nəşr edə bilmək üçün almanız lazım olan Mağaza da ödənişli xidmətlərimiz arasındadır.